"Whatisthenameoftheinternationalcommunity?"

Dịch:Tên của cộng đồng quốc tế là gì?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhMy2

Là gì vậy? Có phải liên hợp quốc không ạ :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

có cùng câu hỏi? :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

chắc là thế đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

WTO

3 năm trước

https://www.duolingo.com/20149568

tên của cộng đồng quốc tế này là gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieunt12393

nghe không được chữ community luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vutinh1188

liên hợp quốc hay hơn nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minho615429

tại sao mình dịch đúng mà sao lại báo lỗi sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MAH217

the (xác định): ấy

Tên của cộng đồng quốc tế ấy là gì?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.