Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn thì trắng như một tờ giấy."

Dịch:You are as white as a paper.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caube310

sheet sai rồi bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huutho299

tại sao là sheet

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangChinh1

as a sheet of paper. được không?

4 năm trước