"Ik denk dat het vertrek om half negen is."

Vertaling:Ich glaube, der Abflug ist um halb neun.

June 5, 2020

6 opmerkingen
Deze discussie is gesloten.


https://www.duolingo.com/profile/fkzU7CQ1

Abfahrt is fout?


https://www.duolingo.com/profile/RobvanPutt

Uit de zin is niet op te maken of het vertrek een vliegtuig boot danwel bus of auto betreft. Abfahrt zou dus ook correct moeten zijn


https://www.duolingo.com/profile/GerardScho1

Uit het zinsverband is niet duidelijk waarom er hier gekozen wordt voor Abflug i.p.v. Abfahrt In mijn optiek is Abfahrt correct. Niet duidelijk of het een vertrek met een vliegtuig is!!!


https://www.duolingo.com/profile/huOKj4

Zie boven abfahrt moet ook goed zijn.


https://www.duolingo.com/profile/Ron201284

Het is der Abflug en het is die Abfahrt


https://www.duolingo.com/profile/Adrie263517

Ja, laten ze dat eens veranderen!

Leer Duits in slechts 5 minuten per dag. Gratis.