Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giao thông trong thị trấn của bạn thì rất thuận tiện."

Dịch:The transportation in your town is very convenient.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

transport cũng có nghĩa tương đương

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

dùng "the traffic" thay cho "the transportation", dùng "comfortable" thay cho "convenient" cũng được chứ ạ?

4 năm trước