1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who informed the newspapers?"

"Who informed the newspapers?"

Dịch:Ai đã thông báo cho những tờ báo?

July 31, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/nguyenvinh34607

dịch "ai đã cung cấp tin tức cho các tờ báo" nghe xuôi hơn

August 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

ko hiểu

March 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Who informed to the newspapers? có được không các bạn?

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Inform không đi với giới từ to

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeHungKhoang1503

Các bạn cho hỏi tý nha. Đây là một câu hỏi nhưng tại sao lại dùng động từ chia ở quá khứ, vì thì quá khứ thể phủ định và nghi vấn (câu hỏi) thì động từ không chia, dùng động từ thường (dù có dùng thêm trợ đt did) ?

September 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Ai đã thông tin cho báo chí?

February 22, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.