"Does the room have bedsheets?"

Dịch:Căn phòng có những cái ra trải giường không?

July 31, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

danh từ "ra trải giường" ( bedsheet) là xuất phát từ tiếng Pháp " drap" có nghĩa là "tấm vải trải giường" . Dân ta thời thuộc Pháp người biết tiếng Pháp thì đọc là drap . Người dân bình thường không biết tiếng Pháp thấy người ta đọc là "đờ ra " ( chữ "đờ" đọc nhanh và nhỏ , chủ yếu là âm "ra" ) nghe chỉ thấy âm "ra" nên đọc theo kiểu Tây bồi là "ra" . Cho nên bedsheet dịch theo kiểu nôm na là " tấm ra trải giường" là đúng .

có một số vùng ở miền Tây Nam bộ , họ thường đọc âm " r " thành âm " g " . Thí dụ " bắt con cá rô cho vào rổ " thì họ đọc trại thành " bắt con cá gô cho vào gổ " . Tương tự như vậy , tấm ra thì họ đọc thành tấm ga . cho nên có sự lẫn lộn giữa "tấm ra" và "tấm ga" . Thực tế đọc là "tấm ra " mới là chính xác


https://www.duolingo.com/profile/toc_ngo

Ga trải giường chứ bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

đáp án có lỗi chính tả gõ sai kia ad, mất oan của mình một tim rồi


https://www.duolingo.com/profile/nguyenvu0

ga chứ không phải ra ad à


https://www.duolingo.com/profile/uyenduolingo

Sao lại dịch" các cái" nghe không ổn


https://www.duolingo.com/profile/chinhle.rt

căn phòng có những tấm ga trải giường không?


https://www.duolingo.com/profile/kaai87

sao lại dùng 'Does the room have' mà không phải là 'Do the room have' vậy mn?


https://www.duolingo.com/profile/Phong.OSA

Vì "the room" là số ít bạn phải dùng DOES, khi nào số nhiều như "the rooms" thì bạn có thể dùng DO.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.