"Rice is the main crop of that region."

Dịch:Lúa là vụ chính của vùng đó.

July 31, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Crop là vụ mùa chính, chỉ có crops (số nhiều) mới mang nghĩa là cây trồng


https://www.duolingo.com/profile/maiphuocloc

chào bạn, trong Oxford mình đọc được thế này 1 [countable] a plant that is grown in large quantities, especially as food Sugar is an important crop on the island. 2 [countable] the amount of grain, fruit, etc. that is grown in one season như vậy nghĩa 1 là cây trồng vẫn dùng số ít được


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn góp ý của bạn, mình có hỏi người bản xứ nghĩa crop ở câu này hiểu thế nào thì người ta hiểu theo nghĩa là harvest (vụ mùa) hơn là plant (cây trồng)


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

câu đầu đề tiếng Anh " Rice is the main crop of that region" tương tự như câu thí dụ trong the Oxford Advanced Learner's Dictionary trong phần về "crop"

câu thí dụ của Oxford là :

Sugar is an important crop on the island/ Mía đường là một cây trồng quan trọng trên đảo

Do đó với câu đầu đề tiếng Anh " Rice is the main crop of that region" , theo tôi nghĩ thì đáp án phải là và chỉ là " lúa là cây trồng chính của vùng đó"

Đáp án của các admin là " lúa là vụ chính của vùng đó" không chính xác


https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Thế bạn nghĩ gì về câu này trong cambright dictionary?: This year's harvest was one of the most successful since the record crop of 1985. Tôi nghĩ duo đúng sau khi đã tham khảo từ điển cambright.


https://www.duolingo.com/profile/giauy2410

Đúng rồi. Lúa là cây chứ không phải vụ. Chiêm xuân , hay hè thu mới là vụ. Và khi vụ đó bạn trồng cây gì rồi mới gọi là vụ. Vụ lúa này hay vụ khoai này. :) Đăng chút cho đỡ buồn ae thông cảm.


https://www.duolingo.com/profile/PhngNam940542

Lúa là vụ chính của vùng đó. Đáp án có vẻ kì ta :))


https://www.duolingo.com/profile/westerner1

Mình trả lời Gạo là vụ mùa chính của vùng đó cũng đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.