1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you have children already…

"Do you have children already?"

Dịch:Bạn có con rồi à?

July 31, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrLeeZoo

mod ơi báo lỗi thì sau bao lâu hệ thống sẽ xem xét và cập nhật vậy ? thanks


https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Bạn đã có con chưa? :((


https://www.duolingo.com/profile/doietan0

bạn có con chưa cũn dc

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.