Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have children already?"

Dịch:Bạn có con rồi à?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrLeeZoo

mod ơi báo lỗi thì sau bao lâu hệ thống sẽ xem xét và cập nhật vậy ? thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MoYumi1

Bạn đã có con chưa? :((

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doietan0

bạn có con chưa cũn dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tritrivx3

ban co con roi a

3 năm trước