"Tôi đã lắng nghe bài giảng."

Dịch:I listened to the lecture.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

tại sao phải cần mạo từ "the" ở đây vậy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loandinh

Vì bải giảng là xác định đang nghe bài nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I listened to the lecture She loved me Tại sao câu trên có "to" mà câu dưới không có vậy. Có ai giải thích với?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.