"Tôi đã lắng nghe bài giảng."

Dịch:I listened to the lecture.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

tại sao phải cần mạo từ "the" ở đây vậy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loandinh

Vì bải giảng là xác định đang nghe bài nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I listened to the lecture She loved me Tại sao câu trên có "to" mà câu dưới không có vậy. Có ai giải thích với?

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.