Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã lắng nghe bài giảng."

Dịch:I listened to the lecture.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

tại sao phải cần mạo từ "the" ở đây vậy nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loandinh

Vì bải giảng là xác định đang nghe bài nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I listened to the lecture She loved me Tại sao câu trên có "to" mà câu dưới không có vậy. Có ai giải thích với?

6 tháng trước