1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đã lắng nghe bài giảng."

"Tôi đã lắng nghe bài giảng."

Dịch:I listened to the lecture.

July 31, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/minhitmar

tại sao phải cần mạo từ "the" ở đây vậy nhỉ

September 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/loandinh

Vì bải giảng là xác định đang nghe bài nào

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

I listened to the lecture She loved me Tại sao câu trên có "to" mà câu dưới không có vậy. Có ai giải thích với?

January 19, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.