"Thelawyerslistentothejudge."

Dịch:Những luật sư lắng nghe thẩm phán.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietminh263

cho mình hỏi chút. khi nào dung hear khi nào dùng listen. Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn có thể xem sự khác nhau giữa hear >< listen ở đây nhé http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish/story/2006/01/060125_questionanswer_10.shtml

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vietminh263

thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiepsibadao1234

Hear nghe thây listen lắng nghe

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Mình lại judge listens lawyer. Hí hí

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

The lawyers listens the judge

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

The lawyers listen to the judge

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.