1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The lawyers listen to the ju…

"The lawyers listen to the judge."

Dịch:Những luật sư lắng nghe thẩm phán.

July 31, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vietminh263

cho mình hỏi chút. khi nào dung hear khi nào dùng listen. Thanks

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn có thể xem sự khác nhau giữa hear >< listen ở đây nhé http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish/story/2006/01/060125_questionanswer_10.shtml


https://www.duolingo.com/profile/huy854418

mình thấy listen là lắng nghe chủ động ai đó nói, còn hear có vẻ như là nghe bị động, chẳng may nghe được liệu có đúng chăng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.