1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Ai có thời giàn để nghĩ?"

"Ai có thời giàn để nghĩ?"

Dịch:Who has the time to think?

July 31, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Sai chính tả trầm trọng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.