"Ai có thời giàn để nghĩ?"

Dịch:Who has the time to think?

July 31, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Sai chính tả trầm trọng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.