"Ai có thời giàn để nghĩ?"

Dịch:Who has the time to think?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Sai chính tả trầm trọng

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.