"Donotchangethesubject."

Dịch:Đừng thay đổi chủ đề.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LBngGiang1

subject cũng là môn học

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrJeese

có giống như đừng đánh trống lảng không nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ừ có thể nói như vậy :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Không thay đổi môn học

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trannyny

tại sao môn học lại không được

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.