1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do not change the subject."

"Do not change the subject."

Dịch:Đừng thay đổi chủ đề.

July 31, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrJeese

có giống như đừng đánh trống lảng không nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Ừ có thể nói như vậy :)


https://www.duolingo.com/profile/LBngGiang1

subject cũng là môn học


https://www.duolingo.com/profile/nguyen.gtvtk48

Không thay đổi môn học


https://www.duolingo.com/profile/Trannyny

tại sao môn học lại không được

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.