"We sign her shirt."

Dịch:Chúng tôi ký cái áo của cô ấy.

July 31, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuancuongnguyen

Không có on đâu các bạn ạ thế là sai ngữ pháp oy

November 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/.Chicken.

Uh đúng r

June 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kim.Cuc

mình nghĩ là phải có giới từ on: "we sign on her shirt"

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamkhanhl18

On là trên nếu ko on thì đúng òi

February 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LyPhmKhnh

mình nghĩ là thêm "on" gần như đang hiểu theo tiếng việt là kí tên lên áo ! Còn tiếng bản ngữ thì không có "on"

April 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiangDaisy

Đọc khó hiểu dịch ra cũng khó hiểu

April 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tinbo10

Sàm vãi cứt

July 17, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.