Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người kĩ sư muốn một động cơ khác."

Dịch:The engineer wants a different motor.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

vì sao "the engineer need a different engine". lại không được chấp nhận?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangLam324

need là cần want là muốn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bongdem94

Người kỹ sư cần một động cơ khác.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

The engineer wants another motor. Câu của mình được chấp nhận.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

the engineer wants a other motor ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HueNguyen246484

Sao khó wá vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenVanAnh2k4

. Câu ni có vấn đề chắc chắn có vấn đề

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ahahabaka

Khi nào dùng another, khi nào dùng different?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHMAI388705

Sao từ động cơ"engine" và từ mô-tơ"motor" có nghĩa giống nhau? tôi chưa rõ.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ace972381

Orther motor sao không được ,orther gun dùng được mà

1 tháng trước