"Tháng tư"

Dịch:The month of April

July 31, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Có hai cách nói tháng là The month of + tên tháng hoặc là Tên tháng. Cách sau là cách phổ biến hơn cả nhưng chương trình quyết định giới thiệu thêm cả cách trước (có vẻ dài dòng hơn) để giúp người dùng biết thêm đa dạng cách nói một vấn đề. Nếu câu hỏi lựa chọn thì các bạn nên chọn cả hai đáp án vì cả hai đều đúng trong tiếng Anh.


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

nếu mà như thế thì chị thêm luôn cả đáp án là The April với cả April , bởi vì như thế em nghĩ nó đều cùng nghĩa nên đáp án The April và April là đúng


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không có The April nhé, chỉ có The month of April, thêm the vào trước tháng là không đúng với ngữ pháp


https://www.duolingo.com/profile/HienTrinh2

tháng tư is April


https://www.duolingo.com/profile/lkhang95

chỉ có cái the fourth of the month thì đc chứ the month of april nghe hại não quá!!!


https://www.duolingo.com/profile/Sonic0103

phần mềm thì hay nhưng cách dịch nghĩa chán quá.


https://www.duolingo.com/profile/retiny

Có cách viết khác


https://www.duolingo.com/profile/Chibi-Cute

Đáp án nghe hại não thiệt


https://www.duolingo.com/profile/datnoc92

Nhức đầu với đáp án


https://www.duolingo.com/profile/VMP2511

Hắc ám wá đáp án ơi


https://www.duolingo.com/profile/ThaoLe98er

đáp án nghe cứ sao sao ý !!!


https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

1 april 2 the month of april 3 month of april 4.month of the april

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.