"Tháng tư"

Dịch:The month of April

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Có hai cách nói tháng là The month of + tên tháng hoặc là Tên tháng. Cách sau là cách phổ biến hơn cả nhưng chương trình quyết định giới thiệu thêm cả cách trước (có vẻ dài dòng hơn) để giúp người dùng biết thêm đa dạng cách nói một vấn đề. Nếu câu hỏi lựa chọn thì các bạn nên chọn cả hai đáp án vì cả hai đều đúng trong tiếng Anh.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

nếu mà như thế thì chị thêm luôn cả đáp án là The April với cả April , bởi vì như thế em nghĩ nó đều cùng nghĩa nên đáp án The April và April là đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không có The April nhé, chỉ có The month of April, thêm the vào trước tháng là không đúng với ngữ pháp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienTrinh2

tháng tư is April

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lkhang95

chỉ có cái the fourth of the month thì đc chứ the month of april nghe hại não quá!!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhlinh111176

quá hại não :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Sonic0103

phần mềm thì hay nhưng cách dịch nghĩa chán quá.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/retiny

Có cách viết khác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

Đáp án nghe hại não thiệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/datnoc92

Nhức đầu với đáp án

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuc25112002

Hắc ám wá đáp án ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThaoLe98er

đáp án nghe cứ sao sao ý !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

1 april 2 the month of april 3 month of april 4.month of the april

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.