A Duolingo a világ legnépszerűbb nyelvtanulási módszere. És ami a legjobb, teljesen ingyenes!

https://www.duolingo.com/zsalica

Vonatkozó névmások használata

Találtam egy ilyet, aki már itt tart hátha hasznát veszi

A vonatkozó névmás

Alanyeset who - aki which - amely what - ami that - ami Tárgyeset whom - akit which - amelyet what - amit that - amit Birtokos eset whose - akié of which - amelynek a ... of what - aminek a ...
Részes eset to whom - akinek to which - amelynek to what - aminek
Nyomtatható változat

A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Pl. She put into the vase the flower which she got from the gardener. - A kertésztől kapott virágot betette a vázába. A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who (m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who (vagy akár az sem) tárgyesetben. Például: A lány, akit tegnap láttam a szomszédom. The girl who I saw yesterday is my neighbour. The girl whom I saw yesterday is my neighbour. The girl I saw yesterday is my neighbour. Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül. Például: What are the news that you talked to me about? - Hogy szól a hír, amiről beszéltél? Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé. A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett. Például: From my daughter that is in Africa I didn't get letters. - Attól a lányomtól, aki Afrikában van, nem kaptam levelet. Ezt mondhatom that-tel, mert több lányom is lehet, de csak az egyik van most Afrikában. De: From my father who lives in the countryside I got a big packet. - Apám vidéken él, és kaptam tőle egy nagy csomagot.

8
4 éve
1

9 hozzászólás