"If yes, how?"

Dịch:Nếu có, thế nào?

August 1, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/LeKhue

"Nếu đúng vậy, thì như thế nào ?" không được sao ?


https://www.duolingo.com/profile/duythao22

nếu đúng, thì thế nào? nếu đúng, thì sao?


https://www.duolingo.com/profile/vulehongvan

" nếu đúng, như thế nào" sai ở đâu vậy ad


https://www.duolingo.com/profile/nguyenanvi

Câu nì khó hiủ wá.


https://www.duolingo.com/profile/ThanPham

mình trả lời: nếu đúng thì thế nào? tại sao bảo sai ta???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.