"If yes, how?"

Dịch:Nếu có, thế nào?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeKhue

"Nếu đúng vậy, thì như thế nào ?" không được sao ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duythao22

nếu đúng, thì thế nào? nếu đúng, thì sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vulehongvan

" nếu đúng, như thế nào" sai ở đâu vậy ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenanvi

Câu nì khó hiủ wá.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanPham

mình trả lời: nếu đúng thì thế nào? tại sao bảo sai ta???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.