"I am an excellent wife for him."

Dịch:Tôi là một người vợ tuyệt vời cho anh ấy.

August 1, 2014

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/truongxuan

biết for là cho rồi nhưng câu này dịch kỳ quá, "tôi là một người vợ tuyệt vời của anh ấy" nghe đc hơn chứ @@

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NgTuHanh

đồng quan điểm

October 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nptrung

Me too

February 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

tôi cũng thấy như bạn

June 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/titrn3

me too. mà câu này chảnh quá dám tự nhận là tuyệt vời. thằng chồng có công nhận không mà tự sướng

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/makenos

I agree for you

August 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thaoanpn

tôi là một cô vợ tuyệt vời cho anh ấy là đúng, admin bổ sung nha!!!

October 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kimcuongle64

Mình cũng đồng ý như các bạn

September 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/duythao22

người vợ đảm, đảm đang, vợ tốt nên được chấp nhận

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngochinh1

Của hay hơn cho

October 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vitanh628478

Lỗi lỗi @@

January 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với nhóm Việt Nam nha!

February 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với nhóm mình nha!

February 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tranthitran

Nghe cứ kì kì

January 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tyrant.HSiao

Hem.. Trời đất ơi là đọc như alien vậy +.+

March 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Really? You are a perfect woman, aren't you?

May 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nptrung

I am đàn ông

February 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HuyPhan10

Con trai lam cau nay thay dau dit lam day

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Where are you now?

September 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nptrung

I don't known

February 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/oanh835253

Cô vợ mà cũng sai

November 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mr.dzung26

Câu xàm nhất từng thấy

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/havankhanh

Nghe cứ sai sai thế nào ý.

April 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Paul892748

Đọc nối âm 'excellent' với 'wife' nghe sao sao á

May 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

dịch là " của" hay hơn nhiêu là "cho"

June 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HiepKhanh

hmm

July 26, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.