"Họ đọc những cuốn sách."

Dịch:They read the books.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lythi83

They read the books. Họ đọc những quyển sách

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.