Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đọc những cuốn sách."

Dịch:They read the books.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lythi83

They read the books. Họ đọc những quyển sách

4 năm trước