1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ đọc những cuốn sách."

"Họ đọc những cuốn sách."

Dịch:They read the books.

August 1, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lythi83

They read the books. Họ đọc những quyển sách

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.