"We have a couple of solutions for this issue."

Dịch:Chúng tôi có một đôi giải pháp cho vấn đề này.

August 1, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vudinhtung85

"a couple of solutions" dịch là "một vài giải pháp" có tự nhiên hơn không ad ơi ? "một đôi giải pháp" mình thấy nghe hơi lạ chút.

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nga627387

mình cũng đồng ý "a couple of" là cụm từ mang ý nghĩa "một vài"

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Cảm ơn bạn, thật ra a couple of vừa có nghĩa là một đôi vừa có nghĩa là một vài nữa. Đáp án một vài hoặc tương tự thế sẽ được thêm vào nhé ^ ^

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Evergreen34

"Một đôi giải pháp" không thực sự là tiếng Việt, vì không người Việt nào nói như thế. Đây là cách dịch đơn thuần word-by-word.

August 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tranquang2014

Tôi đồng ý với ý của vudinhtung85, "một vài giải pháp' hay hơn.

August 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.