Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm qua tôi đã làm xong công việc."

Dịch:Yesterday I finished the job.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnThng

I finished my work yesterday đúng không a/c Duo?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtrg
thanhtrg
  • 24
  • 9
  • 6
  • 5
  • 3
  • 220

Yesterday I had finished the job Sao lai sai

2 năm trước