"Hôm qua tôi đã làm xong công việc."

Dịch:Yesterday I finished the job.

August 1, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/VnThng

I finished my work yesterday đúng không a/c Duo?

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhtrg

Yesterday I had finished the job Sao lai sai

December 1, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.