"Αυτός είναι δικός μου."

Μετάφραση:He is mine.

August 1, 2014

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.