Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The call is from your mother."

Dịch:Cuộc gọi là từ mẹ của bạn .

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv16

Đáp án "cuộc gọi từ mẹ của bạn" nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

TU "LA" KHONG CAN THIET

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

cuộc gọi đó là từ mẹ bạn mà cx sai :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

That call is from your mother

2 tháng trước