"The call is from your mother."

Dịch:Cuộc gọi là từ mẹ của bạn .

August 1, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

Đáp án "cuộc gọi từ mẹ của bạn" nên được chấp nhận

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanoi.numi

TU "LA" KHONG CAN THIET

December 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kothechapnhan

cuộc gọi đó là từ mẹ bạn mà cx sai :v

July 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

That call is from your mother

August 3, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.