https://www.duolingo.com/duongvkl

Grammar

Structure: ( + ) S + have/has + V(PII) + ... ( - ) S + haven't/hasn't + V(PII) + ... ( ? ) Have/Has + S + V(PII) + ...

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.