Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He loves animals."

Dịch:Anh ấy yêu những con vật.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/yen.vth

sao không phải là "anh ấy yêu những con vật" vậy mọi người :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu.Duc

Theo mình hiểu "animals" = "những loài động vật" vẫn có thể chấp nhận đúng không các bạn?

3 năm trước