1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother has opened your le…

"My mother has opened your letter."

Dịch:Mẹ của tôi đã mở bức thư của bạn.

August 1, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamHTran

'mẹ của tôi' = 'mẹ tôi', những dạng sở hữu này, lúc chọn cái này thì cái kia đúng và ngược lại. Hệ thống không thống nhất cách chấm?


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Đã nói là hên xui mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/tuoigiun

And my mother tell will kill you :))


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

ý câu này là thư bạn viết cho mẹ tôi hay thư cá nhân của bạn?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.