"Mymotherhasopenedyourletter."

Dịch:Mẹ của tôi đã mở bức thư của bạn.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamHTran

'mẹ của tôi' = 'mẹ tôi', những dạng sở hữu này, lúc chọn cái này thì cái kia đúng và ngược lại. Hệ thống không thống nhất cách chấm?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_Ta

quá chuẩn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Đã nói là hên xui mà bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

And my mother tell will kill you :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VThMinhNgc2

Love letter :v

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

ý câu này là thư bạn viết cho mẹ tôi hay thư cá nhân của bạn?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.