"Mèo là một con vật thú vị."

Dịch:The cat is a nice animal.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhvuth

Đáp án "Cat is a interresting animal." mạo tù a phải thay bằng an thì phải !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

"Nice" còn có nghĩa là thú vị sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DUYHUNG68

làm sao để đọc được 1 câu, mình không biết cách nối âm và nuốt âm nên đọc 1 từ thì được, đọc cả câu thấy khó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhim_sushi

mình cũng không nhất trí với nghĩa của từ nice = thú vị ở đây, đề nghị xem lại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

Cat is an exciting animal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HVitT1

Câu này cách từ dịch bị thiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sushi_nhim

nói chung cách đặt câu này cũng hơi khiên cưỡng, cứng nhắc, ít phổ dụng trong thực tế. Nếu có thì nên đặt là The cat is a kute animal nghe có vẻ hợp lý hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Nice= tốt chứ sao lại là thú vị? Câu này thấy sao sao ý.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Nice là tốt hoặc đẹp thì còn có nghĩa. Mình cũng không nhất trí với đáp án nice= thú vị.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Cats is the king of animals

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.