"The museum does not open on Mondays."

Dịch:Viện bảo tàng không mở cửa vào những ngày thứ Hai.

August 2, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/biencuong

There are many sentences can use the word "các" or "những". I think both of them should be accepted.

Thank you,

August 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi đã dịch "bảo tàng không mở cửa vào các ngày thứ Hai" và đã được chấp thuận . tôi thấy "các" và "những" đều được chấp nhận mà . đâu có vấn đề gì đâu

October 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.