Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The museum does not open on Mondays."

Dịch:Viện bảo tàng không mở cửa vào những ngày thứ Hai.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/biencuong

There are many sentences can use the word "các" or "những". I think both of them should be accepted.

Thank you,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã dịch "bảo tàng không mở cửa vào các ngày thứ Hai" và đã được chấp thuận . tôi thấy "các" và "những" đều được chấp nhận mà . đâu có vấn đề gì đâu

3 năm trước