"Eachstudenthasadifferentresponse."

Dịch:Mỗi học sinh có một câu trả lời khác nhau.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhnangbanmai

Mỗi sinh viên có một câu trả lời khác cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

khi nào thì dùng response khi nào thì dùng answer được hả mọi người ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

response và answer ý nghiã như nhau thôi , dùng cái nào cũng được , không có gì đặc biệt hết

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.