Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Each student has a different response."

Dịch:Mỗi học sinh có một câu trả lời khác nhau.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhnangbanmai

Mỗi sinh viên có một câu trả lời khác cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

khi nào thì dùng response khi nào thì dùng answer được hả mọi người ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

response và answer ý nghiã như nhau thôi , dùng cái nào cũng được , không có gì đặc biệt hết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

response có ý nghĩa như là phúc đáp trang trọng hơn chút phải không ạ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì response được định nghĩa như sau :

response : a spoken or written answer / một câu trả lời bằng cách nói hay viết .

Ta thấy response cũng chỉ là answer . Không có gì đặc biệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuvnl
thuvnl
 • 24
 • 16
 • 2

"Mỗi học sinh có một câu trả lời khác" , thế thôi! "Một" thì còn "nhau" gì nữa?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rain_blue

"mỗi học sinh đều có một câu trả lời khác nhau" sao lại không đực ạ? chữ "đều" này là sai ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

mỗi học sinh có câu trả lời khác nhau ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MyBn1

mỗi học sinh có 1 câu trả lời khác nhau - tại sao không chấp nhận viết số ở đây????????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nmcsam

Sao sinh viên lại không được chấp nhận nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/H.LenVo

Mỗi học sinh có một đáp án khác nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Thêm "một cũng sainữa. "

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhinhidoan

"Mỗi sinh viên có một sự vấn đáp khác nhau" có đúng ko ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoarom

mỗi một sinh viên có một câu trả lời khác nhau . tôi dịch vậy mà sai là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nqvinhtong

"mỗi sinh viên có phản hồi khác nhàu" câu này nên được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vudinhtung85

Đáp án: "Mỗi sinh viên có một khác nhau" vẫn được chấp nhận, ad sửa giúp nhé.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Albantar
Albantar
 • 14
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6

Tại sao "sự trả lơi" thì sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Ok :) added. But to my personal experience, it sounds a bit weird.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Albantar
Albantar
 • 14
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6

If it sounds a bit weird, then don't add it. :) I wouldn't want to learn "weird" Vietnamese... :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Hm actually it is not wrong though, but "câu trả lời" is better IMO :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

weird là "kỳ cục , kỳ quái "

3 năm trước