1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Each student has a different…

"Each student has a different response."

Dịch:Mỗi học sinh có một câu trả lời khác nhau.

August 2, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

khi nào thì dùng response khi nào thì dùng answer được hả mọi người ?

August 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

response và answer ý nghiã như nhau thôi , dùng cái nào cũng được , không có gì đặc biệt hết

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

response có ý nghĩa như là phúc đáp trang trọng hơn chút phải không ạ ?

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì response được định nghĩa như sau :

response : a spoken or written answer / một câu trả lời bằng cách nói hay viết .

Ta thấy response cũng chỉ là answer . Không có gì đặc biệt

August 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Anhnangbanmai

Mỗi sinh viên có một câu trả lời khác cũng được mà

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuvnl

"Mỗi học sinh có một câu trả lời khác" , thế thôi! "Một" thì còn "nhau" gì nữa?

October 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rain_blue

"mỗi học sinh đều có một câu trả lời khác nhau" sao lại không đực ạ? chữ "đều" này là sai ạ

November 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

mỗi học sinh có câu trả lời khác nhau ?

January 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MyBn1

mỗi học sinh có 1 câu trả lời khác nhau - tại sao không chấp nhận viết số ở đây????????????????

May 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nmcsam

Sao sinh viên lại không được chấp nhận nhỉ?

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/H.LenVo

Mỗi học sinh có một đáp án khác nhau

September 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThuyTrinh298303

Thêm "một cũng sainữa. "

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhinhidoan

"Mỗi sinh viên có một sự vấn đáp khác nhau" có đúng ko ạ?

November 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoarom

mỗi một sinh viên có một câu trả lời khác nhau . tôi dịch vậy mà sai là sao?

December 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nqvinhtong

"mỗi sinh viên có phản hồi khác nhàu" câu này nên được chấp nhận

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Albantar

Tại sao "sự trả lơi" thì sai?

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Ok :) added. But to my personal experience, it sounds a bit weird.

October 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Albantar

If it sounds a bit weird, then don't add it. :) I wouldn't want to learn "weird" Vietnamese... :D

October 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Hm actually it is not wrong though, but "câu trả lời" is better IMO :D

October 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

weird là "kỳ cục , kỳ quái "

October 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vudinhtung85

Đáp án: "Mỗi sinh viên có một khác nhau" vẫn được chấp nhận, ad sửa giúp nhé.

August 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"có một" gì bạn ?

July 22, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.