"ấyđivềphíaanhấy."

Dịch:She walks towards him.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PanBom

Vì sao toward lại có "s"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

2 cách dùng của người anh và người mỹ đó bạn. toward = towards(là giới từ, không cần chia theo ngôi). cũng như color = colour, gray = grey. rất nhiều từ nữa...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu556181

Như always vậy đó

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/El_Loc

Mình dùng goes

4 năm trước

https://www.duolingo.com/iamhuuhung

towards và toward đều được, Anh-Anh thường dùng towards, Anh - Mỹ thường dùng toward, đúng không các bạn ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Không phải bạn ơi! Người phụ nữ này phát âm giọng Mỹ từ "towards"

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phmngcnhn3

Mình dùng drove towards...sao lai sai...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1373

Drove là danh từ mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangLam324

sao để biết từ đó là danh từ vậy bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quc705490

Tại sao lại him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ankhang342744

Her cung giong She thoi ma sao lai sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

She goes toward him

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

She walks towards him

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.