"Những điều ước của anh ấy đã thành sự thật."

Dịch:His wishes have come true.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhvuth

His wishes have been true. Như thế có được không mọi người ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.