1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những điều ước của anh ấy đã…

"Những điều ước của anh ấy đã thành sự thật."

Dịch:His wishes have come true.

August 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

His wishes have been true. Như thế có được không mọi người ?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.