"How do I add images to my page?"

Dịch:Làm sao tôi thêm những hình ảnh vào trang của tôi ?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Lúc thì là "chèn" lúc thì là "thêm" haizzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv16

Ad nên thêm đáp án "tôi thêm nhung bức anh vào trang của tôi như thế nào?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Akira_Shinta

Hic, mình thấy đây là phần bài chấp nhận ít câu trả lời nhất từ trước tới giờ luôn í :( .Hy vọng ad sẽ sớm bổ sung

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

tôi thêm những hình ảnh vào trang của tôi như thế nào !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi làm giống hệt như bạn và đã được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

"LÀM SAO ĐỂ THÊM CÁC BỨC ẢNH VÀO TRANG CỦA TÔI" Sao sai ta ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"LÀM SAO ĐỂ THÊM CÁC BỨC ẢNH VÀO TRANG CỦA TÔI" sẽ tương ứng với câu tiếng Anh là " How to add images to my page "

Trong khi câu đầu đề là " How do I add images to my page " có nghĩa là "LÀM SAO ĐỂ tôi THÊM CÁC BỨC ẢNH VÀO TRANG CỦA TÔI" . Đơn giản là bạn thiếu chữ " tôi "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

Cám ơn bạn nhiều nhé B|

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

Đáp án cứng nhắc quá cần đưa ra nhiều đáp án phù hợp với tiếng việt trong câu trả lời này!! mất thời gian quá

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.