"It was an act of love."

Dịch:Nó đã là một hành vi yêu thương.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv16

"Đó là một hành động của tình yêu" nghe hay đó ad.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/holechihieu

Dịch có vẻ quá thoáng chăng? Đó = that chứ.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.