"It was an act of love."

Dịch:Nó đã là một hành vi yêu thương.

August 2, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Đó là một hành động của tình yêu" nghe hay đó ad.

August 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/holechihieu

Dịch có vẻ quá thoáng chăng? Đó = that chứ.

August 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.