"Anh ấy cho rằng các bạn của anh ấy ở đây."

Dịch:He assumes that his friends are here.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sangccino

Minh dung suppose nen sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnh1

"He assumes his friends are here" còn phải thêm "that" nữa hả mod?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hongoc1701

that trong các trường hợp này tương tự vs "rằng" bạn ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He assumes that his friends are here, He assumes that his friends are here, He assumes that his friends are here, He assumes that his friends are here, He assumes that his friends are here

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyToan10

Phải chọn cả hai đáp án, có that và không có thay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyToan10

Câu này có hai đáp án đúng, 1. He assumes that his friends ... 2. He assumes his friends...

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.