1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The man has brown shoes."

"The man has brown shoes."

Dịch:Người đàn ông có những đôi giày màu nâu.

August 2, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Learn English in just 5 minutes a day. For free.