"The man has brown shoes."

Dịch:Người đàn ông có những đôi giày màu nâu.

August 2, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.