Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó có thể là một con gấu."

Dịch:It is possibly a bear.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 164

It can be a bear

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sally246139

T cũng viết v. Nh mak sai. T k hiểu vì sao lại sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyAnRanchodas

it is maybe a bear không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/stronghold268

It might be a bear.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thunguynti

what about "it could be a bear"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lala300034

sao possible không dk ạ, hay mình viết sai chính tả nhỉ

1 năm trước