"Nó có thể là một con gấu."

Dịch:It is possibly a bear.

August 2, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

It can be a bear

June 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sally246139

T cũng viết v. Nh mak sai. T k hiểu vì sao lại sai.

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DuyAnRanchodas

it is maybe a bear không được à

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/stronghold268

It might be a bear.

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/snowmanhkt

why not " may be "

October 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NoteNight

Tim rụng khi ta viết: It is a possibly bear Duolingo độ ta nhưng không độ tim ta

July 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Thunguynti

what about "it could be a bear"?

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lala300034

sao possible không dk ạ, hay mình viết sai chính tả nhỉ

February 23, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.