Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"To the airport, please."

Dịch:Đến sân bay, làm ơn.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyet_ga

xin đi tới sân bay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiChinh

xin vui lòng đến sân bay, cũng sai?

3 năm trước