"To the airport, please."

Dịch:Đến sân bay, làm ơn.

August 2, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

xin đi tới sân bay

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HaiChinh

xin vui lòng đến sân bay, cũng sai?

December 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.