Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã đạt được mục tiêu của cô ấy."

Dịch:She reached her objective.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1539

Aim thì sao nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

duolingo goals

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 903

she has achieved her aim

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/giangnam1608

she achieved her objective không được à bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Objective, goal, aim, target đều có cùng nghĩa là mục tiêu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

she obtained her target

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hi11no

she achieved her object sao không được nhỉ?

3 tháng trước