1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They are on the same side."

"They are on the same side."

Dịch:Họ thì cùng phía với nhau .

August 3, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Họ ở cùng phe" có gì sai đâu nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

side là phía , bên , cạnh . Chữ "phe" của bạn bắt nguồn từ chữ "phe nhóm" , tiếng Anh là "group" . Đáp án của bạn không được chấp nhận cũng phải

nói chung chữ "phe" nghe không hay , ý nghĩa không tốt . Nghe như kéo bè kéo cánh . Thời bao cấp có chữ "con phe" để chỉ dân buôn . Nói chung chữ "phe" không nên dùng trong học thuật

Tôi đã dịch là "họ ở cùng một phía" và được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

Một câu thì có thể có nhiều nghĩa, biết thêm nghĩa của một câu có gì sai đâu bạn, mình thấy cứ để làm một trong các đáp án của câu cũng được, chả sao, để cho mọi người nhìn vô có thể biết được câu này có thể hiểu theo các nghĩa nào. Nói chung nếu câu đó dịch ra đúng ý thì nên được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Để khi nào trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh thì yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng. Ok?


https://www.duolingo.com/profile/Up888

Họ ở cùng một phe đã được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"Họ ở cùng một bên" mà cũng sai chữ "bên" ư? :/


https://www.duolingo.com/profile/Tng117709

They are on the same side => họ thì ở cùng nhau, đc không?


https://www.duolingo.com/profile/henbim

người ta cố tình đánh sai mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

bạn không nên nói như vậy . Không ai có lợi gì để cố tình đánh sai bạn . Bạn đúng thì người ta nói đúng . Người ta nói bạn sai thì bạn tìm hiểu xem sai ở chỗ nào để học hỏi mà tiến bộ . Nếu bạn không đồng ý thì bạn nêu ý kiến của bạn ra để mọi người xem xét và thảo luận .

tôi cũng chỉ là một người học như bạn . tôi thấy duolingo mang lại rất nhiều lợi ích mà chẳng mất một đồng nào . Bạn còn đòi hỏi gì nữa


https://www.duolingo.com/profile/DuongHo3

"Chúng " không được à


https://www.duolingo.com/profile/Hung13081981

Nghĩ bóng theo tv là cùng trên một chiếc thuyền.


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

Chúng thì cùng phe với nhau. Hihi... wrong.


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

Máy báo: Họ thì cùng phe với nhau, mới đúng.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

They are on the same side, they are on the same side, they are on the same side, they are on the same side, they are on the same side, they are on the same side, they are on the same side, they are on the same side

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.