"They are on the same side."

Dịch:Họ thì cùng phía với nhau .

August 3, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Họ ở cùng phe" có gì sai đâu nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

side là phía , bên , cạnh . Chữ "phe" của bạn bắt nguồn từ chữ "phe nhóm" , tiếng Anh là "group" . Đáp án của bạn không được chấp nhận cũng phải

nói chung chữ "phe" nghe không hay , ý nghĩa không tốt . Nghe như kéo bè kéo cánh . Thời bao cấp có chữ "con phe" để chỉ dân buôn . Nói chung chữ "phe" không nên dùng trong học thuật

Tôi đã dịch là "họ ở cùng một phía" và được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"Họ ở cùng một bên" mà cũng sai chữ "bên" ư? :/


https://www.duolingo.com/profile/Tng117709

They are on the same side => họ thì ở cùng nhau, đc không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.