Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ăn và chúng tôi uống."

Dịch:We eat and we drink.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haianhem

We eat and drink được rồi mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/letanduc0810

dung ma sai waj pj j z

4 năm trước