"Doyouhaveachildren'sdepartment?"

Dịch:Bạn có một ban thiếu nhi không?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Ở câu dịch sang tiếng anh thì "children's department" là "ban thiếu nhi". Vậy "ban thiếu nhi" có khác "Ban trẻ em" ko mà "ban trẻ em" lại ko được chấp nhận?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.