Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have a children's department?"

Dịch:Bạn có một ban thiếu nhi không?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Ở câu dịch sang tiếng anh thì "children's department" là "ban thiếu nhi". Vậy "ban thiếu nhi" có khác "Ban trẻ em" ko mà "ban trẻ em" lại ko được chấp nhận?

4 năm trước