1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you have a children's dep…

"Do you have a children's department?"

Dịch:Bạn có một ban thiếu nhi không?

August 3, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Ở câu dịch sang tiếng anh thì "children's department" là "ban thiếu nhi". Vậy "ban thiếu nhi" có khác "Ban trẻ em" ko mà "ban trẻ em" lại ko được chấp nhận?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.