"The woman returns to her mother."

Dịch:Người phụ nữ trở về với mẹ của cô ấy.

August 3, 2014

10 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Hình như chị ấy bỏ ck và quay về với mẹ


https://www.duolingo.com/profile/VinhDuong18

Tại sao use to mà ko dùng with


https://www.duolingo.com/profile/koh_9999999

ấy tui làm đúng rồi mà


https://www.duolingo.com/profile/HoangThang802298

Quay trở lại ủa sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Nganice99

Thiếu từ trở mà ko được à ăn gian


https://www.duolingo.com/profile/PhngTrinh42964

Ghi vậy ko đúg hả mn : người phụ nữ quay lại Mẹ của cô ấy


https://www.duolingo.com/profile/tiendzksai

Tại sao lại dùng " to " mà không dùng " with " vậy ạ mọi người


https://www.duolingo.com/profile/LaiTruong197

Tôi trả lời đuk mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.