1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The woman returns to her mot…

"The woman returns to her mother."

Dịch:Người phụ nữ trở về với mẹ của cô ấy.

August 3, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Hình như chị ấy bỏ ck và quay về với mẹ


https://www.duolingo.com/profile/PhuNguyen477262

Chí Kiên là trong các cuộc thi đấu sẽ có nhiều dạng đi đâu với nhau và chúng ta biết đâu hắn có bảng này sang bảng khác


https://www.duolingo.com/profile/VinhDuong18

Tại sao use to mà ko dùng with


https://www.duolingo.com/profile/PhngTrinh42964

Sau khi mk sai khi ghi : cô ấy quay lại với mẹ cô ấy thì mk ghi lại thiếu chữ "với" thui mà nó cho sai. Bất công quá đg ko mn


https://www.duolingo.com/profile/Linh969467

Đọc từ "returns to" mà chẳng giống j cả. Phát âm chả ra làm sao


https://www.duolingo.com/profile/Anh7986

"Trở về với mẹ mình" cũng sai là sao?


https://www.duolingo.com/profile/PhngTrinh42964

Ghi vậy ko đúg hả mn : người phụ nữ quay lại Mẹ của cô ấy


https://www.duolingo.com/profile/hongan965046

Phát âm chữ to nghe giống chữ shoe quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.