"The woman returns to her mother."

Dịch:Người phụ nữ trở về với mẹ của cô ấy.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

Hình như chị ấy bỏ ck và quay về với mẹ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hanhblack

Dịch là "trở lại " cũng bị sai :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

phụ nữ trở về với mẹ của cô ấy. cũng sai hả????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Trong tiếng Việt có ai nói như vậy đâu bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuTrangNghiem

người phụ nữ quay lại với mẹ của cô ta.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh969467

Đọc từ "returns to" mà chẳng giống j cả. Phát âm chả ra làm sao

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hongan965046

Phát âm chữ to nghe giống chữ shoe quá

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.