1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have a kitchen but I do no…

"I have a kitchen but I do not cook."

Dịch:Tôi có một nhà bếp nhưng tôi không nấu ăn .

August 3, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Căn bếp thì khác gì cái bếp

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.