"Họ trả tiền cho tôi."

Dịch:They pay me.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/wolf.pham

mình nghĩ là "họ trả tiền tôi" là "they pay me" còn "họ trả tiền cho tôi" thì phải là "they pay for me" chứ bạn có giới từ cho mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungduongn

they pay for me .sao sai ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoan2002

phải là "they pay for me"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/garu2111

Câu này tiếng việt làm người đọc hiểu nhầm nên dịch sang tiếng anh bị nhầm. Người học dễ bị hiểu nhầm là : "Họ trả tiền hộ cho tôi"--> They pay for me - Câu này và đáp án chương trình là đúng trong trường hợp đi làm được Boss trả tiền công cho mình. --> They pay me.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitit

they pay for me sao lại không được??

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.