Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thông thường chúng tôi uống sau bữa tối."

Dịch:Normally we drink after dinner.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kakaybyb

bạn ơi, often cũng có thể đứng đầu câu à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MoYumi1

We normally drink after dinner- tại sao lại sai? @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhibom2004

vì normally phải đứng đầu câu đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngPhm18

Sao k dùng the dinner nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huongkiu
huongkiu
  • 15
  • 9
  • 8
  • 4
  • 2

Sao k dùng the dinner nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

3 câu cái nào cũng là thông thường hết, cả 3 đáp án hình như đèu đúng, bó tay _ _!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có câu tận cùng là ...after beef. Sao mà tính đúng được bạn.

1 năm trước