"Whatisachair?"

Dịch:Một cái ghế là cái gì?

4 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtan60

Bó tay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Chả hiểu câu này muốn nói gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

cai gi la mot cai ghe cung duoc ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

Những câu tối nghĩa như vầy làm người học không thể hiểu câu hỏi muốn gì.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Chả biết nghĩa của câu là gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy418814
huy418814
 • 22
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Tôi cũng không hiểu được câu này muốn nói gì. Mong tác giả chỉnh sửa lại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanDanhNguyen
VanDanhNguyen
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 10
 • 8
 • 15

Theo tôi nghĩ, đây là câu nói của người mới học tiếng Anh mà anh ta chưa biết từ "chair" trong tiếng Anh, do vậy khi anh ta nghe tới từ này anh ta có thể hỏi lại "What is a chair?". Thí dụ như tôi chưa biết nghĩa của từ "forest", tôi có thể hỏi người đối diện khi anh ta nói đến từ "forest": "What is a forest?"

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/trangligi

What is "a chair"? : "a chair" là cái gì vậy?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoi1410

nghĩa như shit ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

đây là bài nờ-oi-noi-sắc-noooooóói mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

ua bai nay noi y gi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tint786047

Nghĩa như shit vậy. Cái này học chỉ cho vui chứ nói với người khác bị táng cái ghế vào người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

Ngớ ngẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mayuyuwatanabe

Tối nghĩa quá ad ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NTThm2
NTThm2
 • 13
 • 9
 • 3

Haha.... cạn lời...

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

A: Do you have enough money to buy a chair? B:What is a chair?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyn598278

I think B will ask "which chair do you want to say"

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/01686074113

Không hiểu gì

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThin108184

cau tra loi nhu lon

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Tối nghĩa ..

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Trên cả tào lao...

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Một cái ghế là con...c.....

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.