"What is a chair?"

Dịch:Một cái ghế là cái gì?

August 3, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Theo tôi nghĩ, đây là câu nói của người mới học tiếng Anh mà anh ta chưa biết từ "chair" trong tiếng Anh, do vậy khi anh ta nghe tới từ này anh ta có thể hỏi lại "What is a chair?". Thí dụ như tôi chưa biết nghĩa của từ "forest", tôi có thể hỏi người đối diện khi anh ta nói đến từ "forest": "What is a forest?"


https://www.duolingo.com/profile/trntrnhquc

Đúng vây, thay vì khi ta thấy 1 từ mới, chúng ta nghĩ ngay đến cái từ điển thì có thể hỏi câu như vậy... What is "the chair" ?. Đây là học tiếng anh = tiếng anh...


https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Chả hiểu câu này muốn nói gì?


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Những câu tối nghĩa như vầy làm người học không thể hiểu câu hỏi muốn gì.


https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Chả biết nghĩa của câu là gì?


https://www.duolingo.com/profile/huy418814

Tôi cũng không hiểu được câu này muốn nói gì. Mong tác giả chỉnh sửa lại


https://www.duolingo.com/profile/trangligi

What is "a chair"? : "a chair" là cái gì vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

cai gi la mot cai ghe cung duoc ma


https://www.duolingo.com/profile/Tint786047

Nghĩa như shit vậy. Cái này học chỉ cho vui chứ nói với người khác bị táng cái ghế vào người


https://www.duolingo.com/profile/mayuyuwatanabe

Tối nghĩa quá ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/NTThm2

Haha.... cạn lời...


https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

đây là bài nờ-oi-noi-sắc-noooooóói mà


https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

ua bai nay noi y gi


https://www.duolingo.com/profile/caotrnganh

A: Do you have enough money to buy a chair? B:What is a chair?


https://www.duolingo.com/profile/nguyn598278

I think B will ask "which chair do you want to say"


https://www.duolingo.com/profile/THANG5NGAY21

Không hiểu gì


https://www.duolingo.com/profile/NguynThin108184

cau tra loi nhu lon


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Tối nghĩa ..


https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Trên cả tào lao...


https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Một cái ghế là con...c.....


https://www.duolingo.com/profile/Dongnv90

định mệnh đứa nào đặt câu ngu vkl


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

what is the chair....một câu hỏi rất ngớ ngẩn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.