"What is a chair?"

Dịch:Một cái ghế là cái gì?

August 3, 2014

29 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Theo tôi nghĩ, đây là câu nói của người mới học tiếng Anh mà anh ta chưa biết từ "chair" trong tiếng Anh, do vậy khi anh ta nghe tới từ này anh ta có thể hỏi lại "What is a chair?". Thí dụ như tôi chưa biết nghĩa của từ "forest", tôi có thể hỏi người đối diện khi anh ta nói đến từ "forest": "What is a forest?"


https://www.duolingo.com/profile/trntrnhquc

Đúng vây, thay vì khi ta thấy 1 từ mới, chúng ta nghĩ ngay đến cái từ điển thì có thể hỏi câu như vậy... What is "the chair" ?. Đây là học tiếng anh = tiếng anh...


https://www.duolingo.com/profile/quyn385878

Thank you very so much<3


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Những câu tối nghĩa như vầy làm người học không thể hiểu câu hỏi muốn gì.


https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Chả biết nghĩa của câu là gì?


https://www.duolingo.com/profile/huy418814

Tôi cũng không hiểu được câu này muốn nói gì. Mong tác giả chỉnh sửa lại


https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Chả hiểu câu này muốn nói gì?


[tài khoản đã đóng]

  What is "a chair"? : "a chair" là cái gì vậy?


  https://www.duolingo.com/profile/NTThm2

  Haha.... cạn lời...


  https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

  cai gi la mot cai ghe cung duoc ma


  https://www.duolingo.com/profile/mayuyuwatanabe

  Tối nghĩa quá ad ơi


  https://www.duolingo.com/profile/caotrnganh

  A: Do you have enough money to buy a chair? B:What is a chair?


  https://www.duolingo.com/profile/nguyn598278

  I think B will ask "which chair do you want to say"


  https://www.duolingo.com/profile/THANG5NGAY21

  Không hiểu gì


  https://www.duolingo.com/profile/_.-Winter-._

  Ghế là một dụng cụ giúp con người ngồi ở cao, ví dụ ngồi ở ghế cao hơn ngồi ở đất


  https://www.duolingo.com/profile/Heartafire98

  Cho mấy câu vớ vẩn vào làm cc gì


  https://www.duolingo.com/profile/HuyCassano

  Mặc dù trả lời đúng nhưng k hiểu gì


  https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoi1410

  nghĩa như shit ấy


  https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????

  đây là bài nờ-oi-noi-sắc-noooooóói mà


  https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

  ua bai nay noi y gi


  https://www.duolingo.com/profile/Tint786047

  Nghĩa như shit vậy. Cái này học chỉ cho vui chứ nói với người khác bị táng cái ghế vào người


  https://www.duolingo.com/profile/NguynThin108184

  cau tra loi nhu lon


  https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

  Tối nghĩa ..


  https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

  Trên cả tào lao...


  https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

  Một cái ghế là con...c.....


  https://www.duolingo.com/profile/Dongnv90

  định mệnh đứa nào đặt câu ❤❤❤ ❤❤❤


  https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

  what is the chair....một câu hỏi rất ngớ ngẩn

  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.