Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sinh ra vào tháng bảy à?"

Dịch:Are you born in July?

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoang511

Were you born in July?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Câu này đúng hơn

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

tại sao lại dùng are you?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Thầy mình dạy là khi nói về việc sinh ra thì luôn luôn dùng ở quá khứ. Ad xem lại đáp án với

0
Trả lời3 năm trước