"Bạn sinh ra vào tháng bảy à?"

Dịch:Were you born in july?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoang511

Were you born in July?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Câu này đúng hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

tại sao lại dùng are you?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Thầy mình dạy là khi nói về việc sinh ra thì luôn luôn dùng ở quá khứ. Ad xem lại đáp án với

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.