"Bạn sinh ra vào tháng bảy à?"

Dịch:Were you born in july?

August 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hoang511

Were you born in July?

August 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Câu này đúng hơn

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huayen

tại sao lại dùng are you?

August 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Thầy mình dạy là khi nói về việc sinh ra thì luôn luôn dùng ở quá khứ. Ad xem lại đáp án với

September 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.