"Bạn sinh ra vào tháng bảy à?"

Dịch:Were you born in july?

August 4, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Hoang511

Were you born in July?


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Câu này đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/huayen

tại sao lại dùng are you?


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Thầy mình dạy là khi nói về việc sinh ra thì luôn luôn dùng ở quá khứ. Ad xem lại đáp án với

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.