Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want wine, but I want water."

Dịch:Tôi không muốn rượu mà tôi muốn nước .

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tottii2412

Tôi không muốn rượu vang nhưng tôi muốn nước'' mà sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyensinh

tôi không muốn rượu vang nhưng tôi muốn nước

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

me too ^_^

9 tháng trước