Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi luôn luôn phải trả nhiều hơn ."

Dịch:We always have to pay more.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyensinh

we always must pay more

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tangtranha

Phải trong trường hợp này là have to

2 năm trước