"Chúng tôi luôn luôn phải trả nhiều hơn ."

Dịch:We always have to pay more.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyensinh

we always must pay more

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tangtranha

Phải trong trường hợp này là have to

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.